Styret i Norsk Forening for Utendørsterapi består av

Trond Asmussen

Styreleder

Carina Ribe Fernee

Nestleder

Stian Wiklund Pedersen

Sekretær/Kasserer

Raymond Tollefsen

Styremedlem

Leif Roar Kalleberg

Styremedlem