Bli en del av Norgeskartet

Etter at du har registrert din organisasjon eller virksomhet i NFUT, kan du fylle ut dette skjemaet dersom du ønsker å være del av utendørsterapikartet. For å bli værende på kartet må du fornye medlemskapet i NFUT på årlig basis.

Organisasjon *
Velg region: *
Navn på organisasjon/virksomhet
Kontaktperson
Beskrivelse