Om NFUT

Om NFUT

Foreningen er en ideell, frivillig og allmennyttig organisasjon

Norsk Forening for Utendørsterapi (NFUT), kalt Norwegian Association for Outdoor Therapy på engelsk, ble stiftet den 11. mai 2022. Foreningen er landsdekkende og vil samtidig bli lokalt forankret gjennom selvstendige lokallag, samt konkrete prosjekter og samarbeid. NFUT baserer seg på et tredelt likestilt kunnskapssyn, bestående av brukers erfaringskunnskap, fagpersoners erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap.

Foreningen er en ideell, frivillig og allmennyttig organisasjon, hvor formålet er å:

Utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, Norden og internasjonalt gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Fremme forståelsen av elementer i utendørsterapi som ifølge forskning og praksiserfaring virker positivt på individuell helse og velvære, samt folkehelse.

Etablere et bredt tverrfaglig samarbeid innen utendørsterapi og bidra til kompetanseutvikling for interesserte enkeltpersoner og organisasjoner.

Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne.

Foreningen skal være et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen utendørsterapi.

Fremme forskning og kunnskapsdeling om utendørsterapi i en norsk kontekst.

Utendørsterapi

Utendørsterapi

Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.

Utendørsterapi

Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.

NFUT er en paraplyorganisasjon

NFUT er en paraplyorganisasjon

NFUT er en paraplyorganisasjon for hele fagfeltet innen naturbasert helsearbeid i Norge, hvor vi samles rundt et felles bål. Norsk Forening for Utendørsterapi (NFUT) er videre forankret i følgende internasjonale nettverk:

 • Nordic Outdoor Therapy Network (NOTN): som er et samarbeidsnettverk etablert i 2015 mellom de nordiske landene Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene og Grønland.

 • Adventure Therapy Europe (ATE): som er et europeisk samarbeidsnettverk og arrangører av konferanserekken kalt Gathering for Adventure Therapy in Europe (GATE) som avholdes annethvert år. Home – Adventure Therapy
 • Adventure Therapy International Community (ATIC): som er et internasjonalt samarbeidsnettverk med over 40 nasjoner er representert, hvor Norge har vært delaktig siden 2015. ATIC arrangerer konferanserekken International Adventure Therapy Conference (IATC) hvert tredje år. Norge var vertsnasjon for en kombinasjon av den internasjonale og europeiske konferanserekken som ble avholdt som en hybrid konferanse i Kristiansand/Hovden i juni 2022 med 550 deltakere fra 42 nasjoner: 9th International Adventure Therapy Conference | Adventure Therapy Norway

Du kan melde deg inn i NFUT som enkeltperson (kr 150/kr 300 pr kalenderår) eller organisasjon (kr 600 pr kalenderår). Du melder deg inn ved å trykke på «Registering»-knappen.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes normalt sett innen utgangen av årets første kvartal. Styret velges på årsmøtet og består av 5 styremedlemmer (styreformann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem) og 2 vara. Valgperioden er på 2 år. For oversikt over nåværende styre, se på kontakt. Du finner link til NFUT vedtektene nederst på siden.

Siste nytt

Se på nyheter for å holde deg oppdatert på hvor til enhver tid forestående konferanser avholdes.

 • 13- 15. August 2024

  Campkonferansen Nedalshytta, Trøndelag

 • 01- 05. Juli 2024

  Summer school, Nord universitetet

 • 19- 22. Juni 2024

  GATE konferansen, Latvia