Hjem2024-06-14T10:12:26+00:00

Norsk forening for utendørsterapi

Discover the Art of Dance

Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål.

Norsk Forening for Utendørsterapi

Om NFUT

Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål.

Norsk Forening for Utendørsterapi (NFUT) er en frivillig paraplyorganisasjon for hele fagfeltet innen naturbasert helsearbeid, hvor vi samles rundt et felles bål.

NFUTs formål er å:

Utvide kjennskapen til utendørsterapi som fagfelt gjennom formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne.

Fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen utendørsterapi.

Utendørsterapi i Norge

Naturbasert helsearbeid fordelt på fem regioner

NFUT kartlegger naturbasert helsearbeid i hele Norges land, fordelt på fem regioner: Nord, Midt, Vest, Øst og Sør.

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Utendørsterapi i Norge

Naturbasert helsearbeid fordelt på fem regioner

Fagfeltet utendørsterapi er i sterk vekst i flere landsdeler. Vi er i gang med å kartlegge praksisfeltet fordelt på fem regioner: Nord, Midt, Vest, Øst og Sør.
Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet etter å ha meldt deg inn i NFUT og på den måten bli plassert i utendørsterapikartet.

Siste nytt

Hold deg oppdatert på kommende begivenheter innenfor utendørsterapifeltet.

 • 13- 15. August 2024

  Campkonferansen Nedalshytta, Trøndelag

 • 01- 05. Juli 2024

  Summer school, Nord universitetet

 • 19- 22. Juni 2024

  GATE konferansen, Latvia

Pågående prosjekter

Et fagfelt i utvikling

Det pågår til enhver tid en rekke samarbeids- og forskningsprosjekter rundt omkring i landet, i tillegg til utvikling av relevante kurs- og studietilbud.
Vi forsøker fortløpende å holde en oversikt over pågående prosjekter og aktivitet, for å muliggjøre erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid og nettverksbygging.

 • Friluftsliv og uterehabilitering

  Ved Universitetet i Sørøst-Norge tilbys det en 15 studiepoengs videreutdanning i friluftsliv og uterehabilitering.

 • Utendørsterapi – En introduksjon

  Første norske læreboken om naturbasert helsearbeid er utgitt på Cappelen Damm og gir en introduksjon til fagfeltet utendørsterapi.

 • Nettverkssamlinger i utendørsterapi

  I regi av KORUS arrangeres det kurs og nettverkssamlinger i utendørsterapi.

 • Opplæring i helsefremmende arbeid i natur

  I regi av foreningen Helse i Fri Luft og med støtte av Helsedirektoratet tilbys ansatte innen helse og NAV kurslederopplæring i helsefremmende arbeid i natur.

 • Videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid

  Ved Universitetet i Agder tilbys det en 10 studiepoengs videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid hver høst.

 • WAYA-studien

  En randomisert kontrollert studie (2024- 26) i Sverige og Norge undersøker sikkerheten og effekten av et villmarksprogram for unge mennesker (16- 39 år) rammet av kreft.

Pågående prosjekter

Et fagfelt i utvikling

Det pågår til enhver tid en rekke samarbeids- og forskningsprosjekter rundt omkring i landet, i tillegg til utvikling av relevante kurs- og studietilbud.
Vi forsøker fortløpende å holde en oversikt over pågående prosjekter og aktivitet, for å muliggjøre erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid og nettverksbygging.

 • Utendørsterapi – En introduksjon

  Første norske læreboken om naturbasert helsearbeid er utgitt på Cappelen Damm og gir en introduksjon til fagfeltet utendørsterapi.

 • WAYA-studien

  En randomisert kontrollert studie (2024- 26) i Sverige og Norge undersøker sikkerheten og effekten av et villmarksprogram for unge mennesker (16- 39 år) rammet av kreft.

Erfaringsdeling

De gode historiene

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon

Her er styremedlemmene i NFUT

Styret

Her er styremedlemmene i NFUT

Styret

Trond Asmussen

Carina Ribe Fernee

Leif Roar Kalleberg

Raymond Tollefsen

Ofte stilte spørsmål

Her kan det være at du finner svar på noen av spørsmålene du har om utendørsterapi eller Norsk Forening for Utendørsterapi

Hvordan kan jeg engasjere meg i NFUT?2024-06-05T13:13:39+00:00

Det er mange måter du kan engasjere deg på via NFUT. Du kan bidra med å melde inn pågående prosjekter, kurs, utdanninger og nye publikasjoner i Norge slik at disse gjøres kjent for resten av fagfeltet. Du kan engasjere deg ved å delta og avgi din stemme på årsmøtet. Ved å delta på den årlige Campkonferansen får du møte andre aktive medlemmer i NFUT og bidra til å bygge nettverk innenfor fagfeltet her til lands. NFUT er delt inn i fem regioner og innenfor hver region er det mulig å etablere en videre struktur gjennom opprettelse av lokallag. Se til NFUTs vedtekter for foreløpige rammer for disse, samt retningslinjer for lokallag når disse foreligger.

Les mer om oss

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:11:58+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Gå til utendørsterapi kartet

Hvor kan jeg lære mer om utendørsterapi?2024-06-05T13:08:35+00:00

Flere kursrekker og utdanningsløp er allerede etablert eller under utvikling som skal fremme kompetanse innen utendørsterapi, naturbasert terapeutisk arbeid og friluftsliv/rehabilitering. På denne nettsiden tilstreber vi å opprettholde en samlet kunnskapsplattform hvor vi gir en oversikt over pågående prosjekter, kurs, utdanninger og et felles arkiv over publikasjoner (bøker, vitenskapelige artikler, studentoppgaver og praksisveiledere). Vennligst benytt tilgjengelige skjemaer på nettsiden for å melde inn nye bidrag.

Hva er Campkonferansen?2024-06-05T13:11:18+00:00

Campkonferansen er det årlige treffpunktet innen fagfeltet natur og psykisk helse i Norge, hvor NFUT i samarbeid med lokale aktører arrangerer konferansen fra år til år. Frem til og med 2023 ble Campkonferansen avholdt på Bragdøya i skjærgården utenfor Kristiansand, men fra og med 2024 forflyttes konferansen rundt omkring i Norge. Campkonferansen er en glimrende arenda for å hente inspirasjon, ny kunnskap, dele av dine erfaringer, samt bygge nettverk. Du finner et arkiv over tidligere konferanser, verdigrunnlaget for Campkonferansen og forestående lokasjon i hovedmenyen. Håper vi ser deg på neste Campkonferansen!

Gå til Campkonferansen

Hva er utendørsterapi?2024-06-05T13:08:56+00:00

Utendørsterapi er en samlebetegnelse for naturbasert helsearbeid. Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:14:04+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Hva er fordelene med å være medlem i NFUT?2024-06-05T13:12:50+00:00

Medlemskap gir blant annet stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som fastsettes av styret, for eksempel rabattert deltakelse på den årlige Campkonferansen. Som medlem i NFUT kan din virksomhet bli en del av utendørsterapikartet hvor arbeidet ditt gjøres kjent for andre. Du blir en del av et større ideelt samarbeidsfellesskap innen utendørsterapi og du kan også søke om mulighet for å danne et selvstendig lokallag underlagt NFUT der hvor du holder til. Samtidig bidrar du gjennom din kontingent til å opprettholde NFUTs virke.

Gå til medlemssiden

Hva koster et medlemskap i NFUT?2024-06-05T13:10:06+00:00

Årlig ordinært medlemskap i NFUT koster kroner 300,- for enkeltpersoner og kroner 600,- for organisasjoner. Studenter, uføre og ikke-arbeidsaktive betaler kroner 150,- for medlemskap.

Bli medlem

Ofte stilte spørsmål

Her kan det være at du finner svar på noen av spørsmålene du har om utendørsterapi eller Norsk Forening for Utendørsterapi

Hvordan kan jeg engasjere meg i NFUT?2024-06-05T13:13:39+00:00

Det er mange måter du kan engasjere deg på via NFUT. Du kan bidra med å melde inn pågående prosjekter, kurs, utdanninger og nye publikasjoner i Norge slik at disse gjøres kjent for resten av fagfeltet. Du kan engasjere deg ved å delta og avgi din stemme på årsmøtet. Ved å delta på den årlige Campkonferansen får du møte andre aktive medlemmer i NFUT og bidra til å bygge nettverk innenfor fagfeltet her til lands. NFUT er delt inn i fem regioner og innenfor hver region er det mulig å etablere en videre struktur gjennom opprettelse av lokallag. Se til NFUTs vedtekter for foreløpige rammer for disse, samt retningslinjer for lokallag når disse foreligger.

Les mer om oss

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:11:58+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Gå til utendørsterapi kartet

Hvor kan jeg lære mer om utendørsterapi?2024-06-05T13:08:35+00:00

Flere kursrekker og utdanningsløp er allerede etablert eller under utvikling som skal fremme kompetanse innen utendørsterapi, naturbasert terapeutisk arbeid og friluftsliv/rehabilitering. På denne nettsiden tilstreber vi å opprettholde en samlet kunnskapsplattform hvor vi gir en oversikt over pågående prosjekter, kurs, utdanninger og et felles arkiv over publikasjoner (bøker, vitenskapelige artikler, studentoppgaver og praksisveiledere). Vennligst benytt tilgjengelige skjemaer på nettsiden for å melde inn nye bidrag.

Hva er Campkonferansen?2024-06-05T13:11:18+00:00

Campkonferansen er det årlige treffpunktet innen fagfeltet natur og psykisk helse i Norge, hvor NFUT i samarbeid med lokale aktører arrangerer konferansen fra år til år. Frem til og med 2023 ble Campkonferansen avholdt på Bragdøya i skjærgården utenfor Kristiansand, men fra og med 2024 forflyttes konferansen rundt omkring i Norge. Campkonferansen er en glimrende arenda for å hente inspirasjon, ny kunnskap, dele av dine erfaringer, samt bygge nettverk. Du finner et arkiv over tidligere konferanser, verdigrunnlaget for Campkonferansen og forestående lokasjon i hovedmenyen. Håper vi ser deg på neste Campkonferansen!

Gå til Campkonferansen

Hvem kan bli medlem i NFUT?2024-06-05T13:10:29+00:00

Både organisasjoner og personer over 16 år, som støtter foreningens formål, kan søke medlemskap i NFUT. Et medlemskap er gyldig fra den dagen medlemskapet er godkjent og kontingenten er betalt. Du melder deg inn via hjemmesiden. Ved innmelding forplikter medlemmer seg til å overholde foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser. Utmeldelse skjer skriftlig til styret via e-post. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det enkeltes medlems engasjement og kunnskap. Alle medlemmer og innmeldte organisasjoner har en stemme hver ved deltakelse på årsmøtet.

Bli medlem

Hva er utendørsterapi?2024-06-05T13:08:56+00:00

Utendørsterapi er en samlebetegnelse for naturbasert helsearbeid. Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:14:04+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Hva er fordelene med å være medlem i NFUT?2024-06-05T13:12:50+00:00

Medlemskap gir blant annet stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som fastsettes av styret, for eksempel rabattert deltakelse på den årlige Campkonferansen. Som medlem i NFUT kan din virksomhet bli en del av utendørsterapikartet hvor arbeidet ditt gjøres kjent for andre. Du blir en del av et større ideelt samarbeidsfellesskap innen utendørsterapi og du kan også søke om mulighet for å danne et selvstendig lokallag underlagt NFUT der hvor du holder til. Samtidig bidrar du gjennom din kontingent til å opprettholde NFUTs virke.

Gå til medlemssiden

Hva koster et medlemskap i NFUT?2024-06-05T13:10:06+00:00

Årlig ordinært medlemskap i NFUT koster kroner 300,- for enkeltpersoner og kroner 600,- for organisasjoner. Studenter, uføre og ikke-arbeidsaktive betaler kroner 150,- for medlemskap.

Bli medlem

Hvem kan bli medlem i NFUT?2024-06-05T13:10:29+00:00

Både organisasjoner og personer over 16 år, som støtter foreningens formål, kan søke medlemskap i NFUT. Et medlemskap er gyldig fra den dagen medlemskapet er godkjent og kontingenten er betalt. Du melder deg inn via hjemmesiden. Ved innmelding forplikter medlemmer seg til å overholde foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser. Utmeldelse skjer skriftlig til styret via e-post. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det enkeltes medlems engasjement og kunnskap. Alle medlemmer og innmeldte organisasjoner har en stemme hver ved deltakelse på årsmøtet.

Bli medlem

Gå til toppen