Videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid

Videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid

Kristiansand/Bjørnevann, Universitetet i Agder

Teoretisk og praktisk innføring

Ønsker du å lære mer om den teoretiske forståelsen av forholdet mellom mennesker og natur, og hvordan dette kan nyttiggjøres for å styrke helse og velvære? I denne videreutdanningen lærer du blant annet hvordan du kan tilrettelegge for og gjennomføre naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid.

Målgruppen er sosial- og helsearbeidere, samt andre med bakgrunn i friluftsliv, pedagogikk og idrett. Videreutdanningen er på 10 studiepoeng og går over høstsemesteret i form av to undervisningssamlinger i Agder, i tillegg til gruppearbeid, innleveringer og eksamen.

Les mer og søk opptak her: Naturbasert terapeutisk arbeid – UiA

Har du et prosjekt, publikasjon, kurs eller utdanning du vil sende inn kan du gjøre det her

Vi vurderer alle innsendinger fortløpende og gir deg en tilbakemelding.

Flere innlegg

  • UtdanningAvdeling
    Friluftsliv og uterehabilitering
  • Utendørsterapi – En introduksjon
  • KursAvdeling
    Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon