Prosjekter

Her finner du en oversikt over pågående prosjekter innenfor utendørsterapifeltet i Norge. Vi forsøker fortløpende å holde en oversikt over prosjektaktivitet, for å muliggjøre erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid og nettverksbygging. Pågående prosjekter kan meldes til NFUT ved å benytte «Skjema for prosjekter» .

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon