WAYA-studien

WAYA-studien

WAYA-studien

WAYA: Effekten av naturbasert rehabilitering for unge kreftoverlevere

Unge mennesker som er rammet av kreft kan streve med en rekke helseutfordringer som smerte, utmattelse, stress, psykososiale vansker, samt komplikasjoner etter kreftsykdom og behandling. I denne studien undersøker vi effekten av en naturbasert tilnærming til rehabilitering for unge mennesker rammet av kreft. Gjennom en randomisert kontrollert studie som foregår parallelt både i Sverige og Norge sammenlignes friluftsintervensjonen WAYA med et velværsopphold på et spahotell. Deltakere rekrutteres gjennom “Ung Kreft” i Norge og “Ung Cancer” og “Maxa livet” i Sverige. Deltakelse er gratis og deltakere får dekket reiseutgifter og får utdelt utstyr og mat.

Intervensjonene i Norge vil pågå i løpet av sommeren 2025 og rekrutteringen starter i januar 2025. Norske partnere i studien er Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og Universitetet i Tromsø. Studien ledes av Mittuniversitetet i Sverige i samarbeid med interesseorganisasjoner og internasjonale rådgivere.

Les mer om studien her: WAYA – studien | miun.se

Har du et prosjekt, publikasjon, kurs eller utdanning du vil sende inn kan du gjøre det her

Vi vurderer alle innsendinger fortløpende og gir deg en tilbakemelding.

Flere innlegg

  • UtdanningAvdeling
    Friluftsliv og uterehabilitering
  • Utendørsterapi – En introduksjon
  • KursAvdeling
    Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon