Publikasjoner

Her finner du en oversikt over norske publikasjoner innen fagfeltet utendørsterapi og naturbasert helsearbeid. Vi deler inn i vitenskapelige artikler, bøker/bokkapitler, praksisveiledere og studentarbeider. Du kan dele dine publikasjoner ved å benytte «Skjema for publikasjoner».

Bøker

Her finner du en oversikt over aktuelle fagbøker og bokkapitler tilgjengelige på norsk – eller som er skrevet av norske forfattere.

Vitenskapelige artikler

Her finner du en oversikt over vitenskapelige artikler skrevet på norsk eller engelsk med norske bidragsytere.

Praksisveiledere

Her finner du en oversikt over aktuelle praksisveiledere innenfor fagfeltet.

Studentoppgaver

Her finner du en oversikt over aktuelle studentoppgaver innenfor tematikken, både bachelor-, master-, hoved- og spesialistoppgaver, samt PhD-avhandlinger.

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon