Utdanning

I løpet av de siste årene er det utviklet flere utdanningstilbud innen utendørsterapi og naturbasert helsearbeid rundt omkring i landet. Vi forsøker fortløpende å holde en oversikt over aktuelle studietilbud. Pågående og planlagte studietilbud innen fagfeltet kan meldes til NFUT ved å benytte «Skjema for utdanning».

  • UtdanningAvdeling
    Friluftsliv og uterehabilitering
  • UtdanningAvdeling
    Videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon