Kurs

I løpet av de siste årene er det utviklet flere kurstilbud innen utendørsterapi og naturbasert helsearbeid rundt omkring i landet. Vi forsøker fortløpende å holde en oversikt over aktuelle kurstilbud. Planlagte kurs kan meldes til NFUT ved å benytte «Skjema for kurs».

  • KursAvdeling
    Nettverkssamlinger i utendørsterapi
  • KursAvdeling
    Opplæring i helsefremmende arbeid i natur

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon