Opplæring i helsefremmende arbeid i natur

Opplæring i helsefremmende arbeid i natur

Opplæring i helsefremmende arbeid i natur

Foreningen Helse I Fri Luft

I samarbeid med en rekke aktører har Foreningen Helse I Fri Luft den glede av å kunne invitere ansatte innen helse og NAV til ny kurslederopplæring i Salten/Nordland. Kurset er støttet av Helsedirektoratet og ledes av foreningen Helse I Fri Luft.

Målet med kurslederopplæringen er at ansatte innen helse og NAV skal få kompetanse i, og tilby forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs. Mestringskursene skal primært bidra til at mennesker med milde til moderate psykiske helseplager får hjelp til å fortsette i arbeid eller skole/utdanning.

Kurslederopplæringen Helsefremmende arbeid i natur bygger på pilotprosjektet som ble gjennomført i 2023.Tilbakemeldingene fra deltakerne på denne første kursrekken var udelt positive og ble av flere beskrevet som lærerikt, inspirerende og nyttig.

Har du et prosjekt, publikasjon, kurs eller utdanning du vil sende inn kan du gjøre det her

Vi vurderer alle innsendinger fortløpende og gir deg en tilbakemelding.

Flere innlegg

  • UtdanningAvdeling
    Friluftsliv og uterehabilitering
  • Utendørsterapi – En introduksjon
  • KursAvdeling
    Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon