Utendørsterapi i Norge region Sør

NFUT kartlegger naturbasert helsearbeid i hele Norges land, fordelt på fem regioner: Nord, Midt, Vest, Øst og Sør.

Her finner du en oversikt over naturbasert helsearbeid og utendørsterapeutisk virksomhet som foregår i region Sør i Norge.

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

  • SørAvdeling
    Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
  • SørAvdeling
    Energiverket, Kristiansand kommune

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon