Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus

Kontaktperson: Vibeke Palucha

99 10 83 18

På Sørlandet sykehus har vi over flere år benyttet naturbaserte tilnærminger for barn, unge og familier som får oppfølging fra Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). I 2013 utviklet vi Friluftsterapi hvor vi kombinerte opphold i naturen og friluftsferdigheter med terapeutiske verktøy både i form av individuell oppfølging og gruppeprosesser.

I starten benyttet vi en ekspedisjonsvariant av friluftsterapi hvor vi gjennomførte dagssamlinger i nærnatur over en periode som forberedelse frem mot en ukes vandretur i fjellet.

De senere årene driver vi stort sett med dagtilbud i nærmiljøet og vi har blitt veldig glad i flerfamiliegrupper, enten med hele familier eller såkalt dyadisk arbeid i vår far-sønn gruppe.

Vi er opptatt av å samarbeide innad i Agder på tvers av sektorer og har derfor flere pågående samarbeidsprosjekter med førstelinje-, lavterskel- og frivillige tjenester, i tillegg til skoler. Det er inspirerende og givende å samarbeide regionalt for å få til en mer samlet innsats for å bedre levekår og livskvalitet for barn, unge og familier.

 

Les mer her:  Friluftsterapi | UT

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Flere virksomheter

  • SørAvdeling
    Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
  • SørAvdeling
    Energiverket, Kristiansand kommune
  • ØstAvdeling
    Stiftelsen Medvandrerne

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon