Stiftelsen Medvandrerne

Kontaktperson: Roger Wangberg
Kontaktperson: Roger Wangberg

Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos de enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon og gjennom mye erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Stiftelsen Medvandrerne forankrer sitt verdisyn i recovery-filosofien, hvor deltakerne informeres og veiledes inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette.

Medvandrerne er åpen for alle som vil bidra, men med hovedvekt på rusavhengige, pårørende og fagfolk. Målgruppen er mennesker som trenger motivasjon eller som vil være med å motivere med natur og friluftsliv som hovedarena. Man trenger ikke være rusfri for å bli en medvandrer, men alle turer og aktiviteter i regi av foreningen er rusfri.

Lokallag Hallingdal

Kontaktperson: Hanne Lunde, Tlf: 936 80 952

Facebook: https://www.facebook.com/groups/597383110927203

Lokallag Modum

Kontaktperson: Atle Rognes, Tlf: 974 66 483

Facebook: https://www.facebook.com/groups/184188560572263

Lokallag Telemark/Viken

Kontaktperson: Ivar Brecke Nygaard, Tlf: 923 18 386

Facebook: https://www.facebook.com/groups/407645723586023

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Flere virksomheter

  • SørAvdeling
    Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
  • SørAvdeling
    Energiverket, Kristiansand kommune
  • ØstAvdeling
    Stiftelsen Medvandrerne

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon