Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Utendørsterapi | KORUS

Naturen kan brukes både i behandling og oppfølging av personer med rusutfordring. KORUS bidrar i arbeidet med å implementere utendørsterapi i behandlingsinstitusjoner og kommuner.

I korte trekk handler utendørsterapi, også kjent som friluftsterapi, om å ta med pasienter eller brukere ut i naturen. Utendørsterapi er aktuelt både i folkehelsesatsning, forebygging, behandling og oppfølging. Målgruppen for kurset er:

  • Ledere og ansatte i rus og psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og frivillige/ideelle organisasjoner.
  • Ansatte fra tjenester som ønsker å etablere eller videreføre et tiltak i egen tjeneste både for barn/unge og voksne.

KORUS arrangerer regionale kurs som går over seks dager, og er fordelt på tre samlinger gjennom året. Med oss på laget har vi NAPHA, KBT, stiftelsen Medvandrerne, Kulturnettverket Innlandet Oppland, Den Norske Turistforening Gjøvik og Omegn og Trondhjem Turistforening.  

Kurset gir både teoretisk og praktisk kunnskap om utendørsterapi, brukerinvolvering og gruppeprosesser. I tillegg gis råd og veiledning til etablering eller videreføring av tiltak i egen organisasjon eller arbeidsplass.

Oppfølging av kurset skjer via nettverkssamlinger der vi tilstreber to samlinger per år for opprettholdelse og videreutvikling av kunnskap. Dette skjer i fellesskap med tidligere deltakere og andre spesielt inviterte.

Har du et prosjekt, publikasjon, kurs eller utdanning du vil sende inn kan du gjøre det her

Vi vurderer alle innsendinger fortløpende og gir deg en tilbakemelding.

Flere innlegg

  • UtdanningAvdeling
    Friluftsliv og uterehabilitering
  • Utendørsterapi – En introduksjon
  • KursAvdeling
    Nettverkssamlinger i utendørsterapi

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon