Campkonferansen er det årlige treffpunktet innen fagfeltet natur og psykisk helse i Norge, hvor NFUT i samarbeid med lokale aktører arrangerer konferansen fra år til år. Frem til og med 2023 ble Campkonferansen avholdt på Bragdøya i skjærgården utenfor Kristiansand, men fra og med 2024 forflyttes konferansen rundt omkring i Norge. Campkonferansen er en glimrende arenda for å hente inspirasjon, ny kunnskap, dele av dine erfaringer, samt bygge nettverk. Du finner et arkiv over tidligere konferanser, verdigrunnlaget for Campkonferansen og forestående lokasjon i hovedmenyen. Håper vi ser deg på neste Campkonferansen!

Gå til Campkonferansen