Medlemskap gir blant annet stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som fastsettes av styret, for eksempel rabattert deltakelse på den årlige Campkonferansen. Som medlem i NFUT kan din virksomhet bli en del av utendørsterapikartet hvor arbeidet ditt gjøres kjent for andre. Du blir en del av et større ideelt samarbeidsfellesskap innen utendørsterapi og du kan også søke om mulighet for å danne et selvstendig lokallag underlagt NFUT der hvor du holder til. Samtidig bidrar du gjennom din kontingent til å opprettholde NFUTs virke.

Gå til medlemssiden