Både organisasjoner og personer over 16 år, som støtter foreningens formål, kan søke medlemskap i NFUT. Et medlemskap er gyldig fra den dagen medlemskapet er godkjent og kontingenten er betalt. Du melder deg inn via hjemmesiden. Ved innmelding forplikter medlemmer seg til å overholde foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser. Utmeldelse skjer skriftlig til styret via e-post. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det enkeltes medlems engasjement og kunnskap. Alle medlemmer og innmeldte organisasjoner har en stemme hver ved deltakelse på årsmøtet.

Bli medlem