Flere kursrekker og utdanningsløp er allerede etablert eller under utvikling som skal fremme kompetanse innen utendørsterapi, naturbasert terapeutisk arbeid og friluftsliv/rehabilitering. På denne nettsiden tilstreber vi å opprettholde en samlet kunnskapsplattform hvor vi gir en oversikt over pågående prosjekter, kurs, utdanninger og et felles arkiv over publikasjoner (bøker, vitenskapelige artikler, studentoppgaver og praksisveiledere). Vennligst benytt tilgjengelige skjemaer på nettsiden for å melde inn nye bidrag.