Det er mange måter du kan engasjere deg på via NFUT. Du kan bidra med å melde inn pågående prosjekter, kurs, utdanninger og nye publikasjoner i Norge slik at disse gjøres kjent for resten av fagfeltet. Du kan engasjere deg ved å delta og avgi din stemme på årsmøtet. Ved å delta på den årlige Campkonferansen får du møte andre aktive medlemmer i NFUT og bidra til å bygge nettverk innenfor fagfeltet her til lands. NFUT er delt inn i fem regioner og innenfor hver region er det mulig å etablere en videre struktur gjennom opprettelse av lokallag. Se til NFUTs vedtekter for foreløpige rammer for disse, samt retningslinjer for lokallag når disse foreligger.

Les mer om oss