Power – på rett vei

Kontaktperson: Marte Dybvad

En forening med en gård i Tømmerdalen, Bymarka i Trondheim. Gården gir arbeidsoppgaver og prosjekter som deltakere kan delta aktivt i. Hovedmålet er å skape en arena for recoverybasert tilfriskning, hovedsakelig rettet mot mennesker med psykiske utfordringer, rusutfordringer og pårørende.

Foreningen tilrettelegger aktiviteter for å styrke deltakeres tilfriskningsprosess, en meningsfull hverdag i samspill med andre og være i stand til å ta ansvar for eget liv. Bidra til motivasjon og engasjement til å bli et aktivt medlem i samfunnet, bli bedre kjent med egne ressurser og bli bedre rustet til veien videre.

Natur og friluftsliv brukes som virkemiddel for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet. Deltakerne skal selv være delaktig i planlegging, iverksetting av oppgaver og aktiviteter.

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Flere virksomheter

  • SørAvdeling
    Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
  • SørAvdeling
    Energiverket, Kristiansand kommune
  • ØstAvdeling
    Stiftelsen Medvandrerne

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon