Stiftelsen Medvandrerne Bergen

Kontaktperson: Siri Otterskred

951 72 584

Medvandrerne Rogaland med kontaktperson:

Torben Breivik

 

Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos de enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon og gjennom mye erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Stiftelsen Medvandrerne forankrer sitt verdisyn i recovery-filosofien, hvor deltakerne informeres og veiledes inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette.

Medvandrerne er åpen for alle som vil bidra, men med hovedvekt på rusavhengige, pårørende og fagfolk. Målgruppen er mennesker som trenger motivasjon eller som vil være med å motivere med natur og friluftsliv som hovedarena. Man trenger ikke være rusfri for å bli en medvandrer, men alle turer og aktiviteter i regi av foreningen er rusfri.

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Flere virksomheter

  • SørAvdeling
    Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
  • SørAvdeling
    Energiverket, Kristiansand kommune
  • ØstAvdeling
    Stiftelsen Medvandrerne

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon