Utendørsterapi i Norge region Utendørsterapikartet

NFUT kartlegger naturbasert helsearbeid i hele Norges land, fordelt på fem regioner: Nord, Midt, Vest, Øst og Sør.

Her finner du en oversikt over naturbasert helsearbeid og utendørsterapeutisk virksomhet som foregår i region Utendørsterapikartet i Norge.

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

 • MidtAvdeling
  Power – på rett vei
 • SørAvdeling
  Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
 • SørAvdeling
  Energiverket, Kristiansand kommune
 • ØstAvdeling
  Stiftelsen Medvandrerne
 • VestAvdeling
  Stiftelsen Medvandrerne Bergen
 • NordAvdeling
  Foreningen Helse i Fri Luft

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon